Nyheder - skat og moms m.v.

Som et led i danrevi's service kan du altid finde aktuelle nyheder om skat, moms og afgifter nedenfor.

For tilmelding/afmelding til danrevi's nyhedsbreve klik her >>26-01-2019 Godtgørelse af energiafgifter 2019


De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2019

 
Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:
Elafgift
2018
2019
Godtgørelsessats                       
91 øre/kWh
88 øre/kWh
 
Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:
Elafgift
2018
2019
Godtgørelsessats
65,7 øre/kWh (fra 1/5-18)
62,5 øre/kWh
 
For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:
Olie-/gasafgift
2018
2019
Godtgørelsesprocent
91,90
91,99
 
 
Vandafgift m.v.
For vandafgift + drikkevandsbeskyttelsesafgift er satsen 6,37 kr./m3 både i 2018 og 2019. Begge afgifter godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

Betingelser for godtgørelse
For at en virksomhed kan opnå godtgørelse skal følgende betingelser være opfyldt:
 
  1. Virksomheden har fradrag for momsen af energiudgifterne
  2. Virksomheden selv forbruger energien
  3. Virksomheden fordeler forbruget mellem procesenergi og energi til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling.

Hvis du vil have uddybet hvad punkterne 1 til 3 ovenfor dækker henvises du til Skattestyrelsens Juridiske Vejledning om emnet.


 
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev
I danrevi ønsker vi at dele vores viden med så mange som muligt.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig vores nyhedsbrev der udsendes 1 - 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>


Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos din danrevi samarbejdspartner. 
 
Danrevi er et samarbejde mellem uafhængige registrerede revisionsvirksomheder i Danmark.

Find nærmeste danrevi medlemsvirksomhed her >>


 
Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.


Redaktør: skatterevisor Jesper Beese, danrevi i Svendborg


 

 

Bliv klogere i 2019 - benyt dig af vores kursustilbud
 
Arbejder du til daglig med regnskab, revision, moms, skat og lignende kan du måske have gavn af et eller flere af de mange faglige kurser, som danrevi udbyder. 
 
Læs mere om vores kurser i 2018/2019 og tilmeld dig allerede nu. Du kan også se de kurser, som vi tidligere har afholdt. 

 
Tilbage

Relaterede emner

Mere om danrevi 
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Persondataforordningen
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev
Din Revisor Informerer

For medlemmer
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemmer til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer