Nyheder - skat og moms m.v.

Som et led i danrevi's service kan du altid finde aktuelle nyheder om skat, moms og afgifter nedenfor.

For tilmelding/afmelding til danrevi's nyhedsbreve klik her >>23-03-2019 Har du styr på fradragsloftet når du indbetaler til ratepension?


Har du betalt for meget ind på din ratepension får du ikke fradrag for hele indbetalingerne men kun op til 54.700 kr. efter Am-bidrag i 2018 – desuden bliver du beskattet af pensionen når den engang bliver udbetalt.

Derfor er det en ”lose-lose situation” hvis du ikke får taget højde om de beløb du evt. har indbetalt for meget.

Loftet er for 2018 54.700 kr. efter Am-bidrag og gælder alene indbetalinger på ratepensionsordninger hvor udbetalingerne fra ordningen er aftalt til at vare en bestemt årrække (såkaldt ophørende ratepensionsordning).

Indbetaler du kun på en ordning med livsvarige udbetalinger behøver du ikke læse videre.


Tjek årsopgørelsen

Alt for mange tjekker kun årsopgørelsen for at se, om de skal have penge tilbage eller betale restskat, men du bør også tjekke om du har betalt for meget til en ratepension.

Desværre er det ikke alle, som er opmærksomme på fradragsloftet. En del indbetaler ubevidst større beløb til deres ratepension, end de kan få fradrag for. Problemet rammer som oftest personer, der foretager pensionsopsparing i to eller flere forskellige selskaber, herunder formentlig især personer, som sidst på året foretager indskud på privattegnede ordninger og som ikke er klar over, hvor meget der via en arbejdsgiverordning indbetales til en ratepension.

Du har fået besked på årsopgørelsen
Har du ramt af fradragsloftet i 2018 eller tidligere år, så har du faktisk allerede fået besked om det fra Skatteforvaltningen, som på årsopgørelsen giver besked til de berørte.

Hvis der er indbetalt for meget til en arbejdsgiveradministreret ordning, er det overskydende beløb tillagt indkomsten i rubrik 347. Er der tale om en privattegnet ordning, er fradraget i rubrik 21 slettet. I begge tilfælde henvises der i teksten på årsopgørelsen til, at der højst kan fratrækkes 54.700 kr. af indbetalinger til ratepensioner i 2018.

Red dit fradrag eller få pengene udbetalt
Har du indbetalt mere, end du kan få fradrag for, kan du vælge at få det overskydende beløb overført til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger. I så fald vil din indkomst blive nedsat med det overførte beløb, og du redder dermed fradraget.

Alternativt kan du vælge at få tilbagebetalt beløbet. Der gælder ikke nogen frist for at få tilbagebetalt pengene. Har du både privattegnede ordninger og arbejdsgiverordninger skal overførslen henholdsvis tilbagebetalingen i første række ske fra en privat ordning.

På skat.dk skal du hente blanket 07.083. Blanketten skal du i udfylde og aflevere til dit pensionsselskab eller pengeinstitut hvor du har ordningen. Derefter går resten af sig selv.

Som nævnt vil det være en rigtig dårlig forretning ikke at foretage sig noget da ud ikke har fået fradrag for indbetalingen og samtidig bliver beskattet af de senere udbetalinger på ordningen.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev
I danrevi ønsker vi at dele vores viden med så mange som muligt.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig vores nyhedsbrev der udsendes 1 - 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>


Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos din danrevi samarbejdspartner. 
 
Danrevi er et samarbejde mellem uafhængige registrerede revisionsvirksomheder i Danmark.

Find nærmeste danrevi medlemsvirksomhed her >>


 
Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.


Redaktør: skatterevisor Jesper Beese, danrevi i Svendborg


 

 

Bliv klogere i 2019 - benyt dig af vores kursustilbud
 
Arbejder du til daglig med regnskab, revision, moms, skat og lignende kan du måske have gavn af et eller flere af de mange faglige kurser, som danrevi udbyder. 

Læs mere om vores kurser i 2018/2019 og tilmeld dig allerede nu. Du kan også se de kurser, som vi tidligere har afholdt. 

 
Tilbage

Relaterede emner

Mere om danrevi 
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Persondataforordningen
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev
Din Revisor Informerer

For medlemmer
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemmer til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer