Samarbejdsområder i danrevi


I danrevi samarbejder vi på flere fronter mellem medlemsvirksomhederne. Blandt vores hovedområder kan vi nævne:


Nedenfor kan læses mere om de enkelte hovedområder. Klik på de enkelte områder for at springe direkte til afsnittet.Kvalitetsstyring
Målsætning
I danrevi påbegyndte vi kvalitetsstyringsarbejdet i 1995. Vores målsætning i forhold til kvalitet er at opfylde vore kunders specificerede og underforståede behov for- og forventninger til produkter og ydelser. Samtidig opfyldes alle krav i Clarity-standarden, ISA. 220 m.fl. 

Konkret involverer danrevi kunder og medarbejdere med det formål at udvikle produkter og ydelser til et højt ensartet kvalitetsniveau. Samtidig vil medarbejdernes kvalitetsbevidsthed løbende blive vedligeholdt og forbedret gennem videreuddannelse.

Kvalitetsmålsætningen skal nås gennem følgende politikker:


Kundepolitik
Kunden definerer, hvad der er tilfredsstillende kvalitet. Kunden har krav på produkter og ydelser, der opfylder professionskravene samt de specificerede forventninger til totalkvalitet.

Kunden har derudover krav på en personlig og individuel betjening fra engagerede og veluddannede medarbejdere. Der foretages derfor kundetilfredshedsmålinger med faste intervaller.

Produkt/Ydelsespolitik
Det kræver løbende kvalitetsforbedring at fastholde en tilfredsstillende og ensartet høj kvalitet. Uanset hvor god den nuværende kvalitet er, kan den altid forbedres.

Den bedste måde at opnå høj styret kvalitet på er ved at forebygge fejl og mangler. Gennem kontinuerlig dialog og erfaringsudveksling blandt medlemsvirksomhederne og ledelsen, forsøger vi at optimere vores kvalitet – hver dag.
Medarbejderpolitik
Der er en fælles medarbejderpolitik i alle danrevis medlemsvirksomheder.
Vi betragter medarbejdere som en afgørende ressource i relation til vores konkurrenceevne – og vi er alle medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere til enhver tid er fagligt veluddannede, og er villige til at tage et ansvar.
Med vores målsætning in mente, er der udsigt til at arbejde effektivt mod målet om mere udvikling hos medlemsvirksomhederne og opnå gode resultater.
Inkluderende ledelsesstil
Der er en fælles medarbejderpolitik i alle danrevis medlemsvirksomheder.
Vi betragter medarbejdere som en afgørende ressource i relation til vores konkurrenceevne – og vi er alle medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere til enhver tid er fagligt veluddannede, og er villige til at tage et ansvar.
Med vores målsætning in mente, er der udsigt til at arbejde effektivt mod målet om mere udvikling hos medlemsvirksomhederne og opnå gode resultater.Uddannelse
I danrevi afholdes interne kurser af både faglig og personlighedsudviklende karakter - herunder også salgskurser. På årsbasis drejer det sig om ca. 10 interne uddannelsesdage.
Herudover kommer tilbud om ekstern uddannelse.Markedsføring
Vi er bevidst om, at ekstern kommunikation/markedsføring har stor betydning for en virksomhed. Derfor har vi i samarbejde med et reklamebureau udviklet en samlet strategi, der har fokus på at tiltrække nye medlemsvirksomheder samt nye kunder .Specialviden
Alle vore medlemsvirksomheder har en specialviden om brancher og områder, der på given foranledning kanaliseres ud til kunden. Se i øvrigt under Ydelser.Produktudvikling

Vi tilpasser og udvikler kontinuerligt vores ydelser. Det gør vi for at kunne imødegå markedets og derved vores kunders behov. Når markedet ændrer sig, følger vi og vores kompetencer med.Produktionsudstyr
Alle af vore medlemmer anvender it-løsninger, der tilstadighed bliver videreudviklet, således de til enhver tid matcher markedskravene.


Tilbage til danrevi's arbejdsområder >>

Relaterede emner

Mere om danrevi 
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Persondataforordningen
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev
Din Revisor Informerer

For medlemmer
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemmer til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer