Kurser i danrevi 2017/2018

Alle kurser i danrevi tæller med i den obligatoriske efteruddannelse i henhold til revisorlovens § 4 og du modtager kursusbevis for deltagelse i vores kurser.

Pris for dagskursus inkl. forplejning udgør 1.950 kr. ekskl. moms.

Tilmelding til danrevis kurser sker ved at klikke på "tilmeld" på det/de ønskede kurser nedefor.

Er du allerede medlem af danrevi, skal du tilmelde dig på danrevis intranet.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og holde dig opdateret om aktuelle kurser og nyheder inden for skatter og afgifter.

Nedenfor finder du kursusdatoer og emner for 2017/2018. Du vil senere kunne finde uddybende kursusbeskrivelser når disse foreligger.

Alle vores kurser afholdes på Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Kaffe og rundstykker fra kl. 08.30 og undervisning fra kl. 09.00 til kl. 16.00.  
01-11-2017: Persondataloven og crowdfunding - Dobbeltdag II

Undervisere: Jakob Dedenroth Bernhoft, RevisorJura
                    Søren Stenderup, Crowdinvest ApS
                    Søren Brinkmann, Crowdinvest ApS

Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2017

Bemærk at dette kursus først slutter kl. 17.30 og tæller med i alt 9 timer i obligatorisk efteruddannelse.


Kursusbeskrivelse persondataloven

 

Kurset indeholder en gennemgang af de relevante forhold og faldgruber i den nye persondatalov

Indhold

 • Kort om persondataforordningen – hvad er nyt i forhold til persondataloven?
 • Hvad er persondata og principperne om beskyttelse af persondata
 • Konkrete problemstillinger som involverer persondata 
 • Hvad er en databehandleraftale og hvorfor er den ofte et lovkrav 
 • Krav om ekstern persondatapolitik
 • Lovkrav om dokumentation for overholdelse af reglerne
 • Hvad gør man i tilfælde af sikkerhedsbrud? 
 • Kort om “privacy by design” og “privacy by default”
 • En case om persondata
 • Hvordan implementerer jeg persondatareglerne i min virksomhed?
 • Opsummering

Kurset tæller 6 timer i kategorien "revision og erklæringer".

Formål

At sætte deltagerene i stand til at anvende reglerne i persondataloven i det daglige arbejde herunder at implementere de nødvendige forretningsgang i virksomheden.


Kursusbeskrivelse Crowdfunding

Alternativ finansiering, herunder investeringscrowdfunding, peer-2-peer lending, venturekapital, “soft money" samt fakturasalg/auktion får stigende betydning som kapitalkilde i den nedre del af SME-segmentet. Samtidig er nogle af kapitalkilderne en ny aktivklasse for private investorer.

Det er vigtigt at kende de forskellige kapitalkilders karakteristika for på forhånd at kunne identificere relevante kapitalsøgende virksomheder – og efterfølgende gøre dem ”investeringsparate”.

Tilsvarende er det vigtigt at kunne rådgive primært private investorer i forbindelse med investering i den nye aktivklasse bestående af unoterede aktier/obligationer, fakturaer samt peer-2-peer lending.

Indhold

 • Hovedkatagorierne indenfor crowdfunding og øvrig alternativ finansiering
 • Væsentlig lovgivning, herunder finansiel lovgivning, selskabsloven samt hvidvaskloven
 • Fordele/ulemper ved de enkelte kapitalkilder
 • Investors krav til virksomhederne
 • Valg af platform
 • Opbygning af virksomhedens udbudsmateriale
 • Karakteristika for aktivklassen – set fra investors synsvinkel


Formål

Deltagerne skal efter kurset have en generel forståelse for:

 • Mulighederne indenfor alternativ finansiering
 • Rådgivers rolle i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Identifikation af virksomheder, som bør overveje alternativ finansiering
 • Rådgivning af private investorer, som påtænker aktivklassen
Kurset tæller 3 timer i kategorien "regnskab og økonomi"


Tilmeld her >>

01-11-2017: Overnatning - Dobbeltdag II

Overnatning ifm. deltagelse i dobbeltdagskurset inkl. middag kl. 19.00

Tilmeldingsfrist: 20. september 2017

Forespørg om pris hos sekretariatet.

Tilmeld her >>

02-11-2017: Aktuelt Regnskab - Dobbeltdag II

Underviser: Torben Johansen, BDO

Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2017

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang og dialog omkring aktuelle regnskabsforhold, herunder årsregnskabsloven.

Kurset tæller 7 timer i kategorien "juridiske krav og standarder for udarbejdelse af regnskab"


Tilmeld her >>

12-12-2017: Aktuel Skat

Underviser: Martin K. Jensen, Advokatfirmaet Advitax

Tilmeldingsfrist: 28. november 2017

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle skattemæssige ændringer mv.

Kurset tæller 7 timer i kategorien "Direkte og indirekte skatter"

Tilmeld her >>

12-12-2017: Aktuel Skat for assistenter
 

Underviser: Jesper Beese, RevisorGruppen

Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2017

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en dialog- og casebaseret gennemgang af aktuelle skatteretlige problemstillinger og ændringer m.v.

Indhold

 • Personalegoder med fokus på skatten
 • Skattefrie godtgørelser
 • Seneste relevante afgørelser, vedtagne love og lovforslag
 • Virksomhedsordningen i praksis - en hands-on gennemgang af væsentlige områder
 • Grundlæggende dobbeltbeskatning - hvornår skal "klokkerne ringe" for rådgiver

Se det fulde kursusindhold her >>


Kurset tæller 7 timer i kategorien "Direkte og indirekte skatter"


 
Tilbage

Relaterede emner

Interne links
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev

Eksterne links
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemsvirksomheder til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer