Afviklede kurser i 2017/2018

Her kan du få et overblik over, hvilke kurser danrevi indtil videre har afviklet i 2017/2018.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om nye kurser til konkurrencedygtige priser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her >>
 Aktuel revision

Undervisere: Tom Cortsen, danrevi
                    Hans Høj Nygaard, danrevi  
                    Christian Lind Andreasen, danrevi
                    
                    
Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle emner inden for revision med kobling af emnerne til den praktiske håndtering i Caseware. 
 
Indhold
 • Nyt på erklæringsområdet
 • Nye revisornævnskendelser
 • Erhvervsstyrelsens undersøgelser på baggrund af revisors påtegning
 • Kvalitetskontrol og kvalitetskontrollens fokusområder. Herunder dokumentation (hvornår er nok nok).
 • Øvrige nyheder, herunder ny hvidvaskningslov fra juni 2017
 


Ansættelsesret

Underviser: Martin Gørup Christiansen, Interlex Advokater

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle emner inden for ansættelsesretten.

Indhold
 • Ansættelsesretlige nyheder
 • Den gode ansættelseskontrakt
 • Sondering mellem lønmodtager kontra selvstændig
 • Opsigelse af medarbejdere
 • Reglerne om kunde- og konkurrenceklausuler
 • Persondataretlige problemstillinger i ansættelsesretten, herunder personaleadministration og overvågning
 Moms
 
Underviser: Søren Engers, TimeTax

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle moms- og afgiftsretlige ændringer og problemstillinger. 
 
Indhold

 • Orientering om ny lovgivning, igangsatte lovgivningsaktiviteter mv.
 • Gennemgang af reglerne om handel med brugte varer (ny EU-dom medfører væsentlige ændringer).
 • Personale omkostninger momsbeskatning af privat brug.
 • Opdatering vedrørende fast ejendom.
 • Gennemgang af øvrige principielle domme, afgørelser mv.
 • Moms og lønsumsafgift, gennemgang af nye afgørelser og udvalgte problemstillinger
 • International moms med fokus på handel med tjenesteydelser og enkeltafgørelser
 • Afgifter, herunder opfølgning på SKATs kontrolindsats vedr. godtgørelse af energiafgifter, gennemgang af cases
 • Øvrige afgifter – status på regeringens saneringsbestræbelser
Persondataloven og crowdfunding

Undervisere: Jakob Dedenroth Bernhoft, RevisorJura
                    Søren Stenderup, Crowdinvest ApS
                    Søren Brinkmann, Crowdinvest ApS

Kursusbeskrivelse persondataloven

 

Kurset indeholder en gennemgang af de relevante forhold og faldgruber i den nye persondatalov

Indhold

 • Kort om persondataforordningen – hvad er nyt i forhold til persondataloven?
 • Hvad er persondata og principperne om beskyttelse af persondata
 • Konkrete problemstillinger som involverer persondata 
 • Hvad er en databehandleraftale og hvorfor er den ofte et lovkrav 
 • Krav om ekstern persondatapolitik
 • Lovkrav om dokumentation for overholdelse af reglerne
 • Hvad gør man i tilfælde af sikkerhedsbrud? 
 • Kort om “privacy by design” og “privacy by default”
 • En case om persondata
 • Hvordan implementerer jeg persondatareglerne i min virksomhed?
 • OpsummeringKursusbeskrivelse Crowdfunding

Alternativ finansiering, herunder investeringscrowdfunding, peer-2-peer lending, venturekapital, “soft money" samt fakturasalg/auktion får stigende betydning som kapitalkilde i den nedre del af SME-segmentet. Samtidig er nogle af kapitalkilderne en ny aktivklasse for private investorer.

Det er vigtigt at kende de forskellige kapitalkilders karakteristika for på forhånd at kunne identificere relevante kapitalsøgende virksomheder – og efterfølgende gøre dem ”investeringsparate”.

Tilsvarende er det vigtigt at kunne rådgive primært private investorer i forbindelse med investering i den nye aktivklasse bestående af unoterede aktier/obligationer, fakturaer samt peer-2-peer lending.

Indhold

 • Hovedkatagorierne indenfor crowdfunding og øvrig alternativ finansiering
 • Væsentlig lovgivning, herunder finansiel lovgivning, selskabsloven samt hvidvaskloven
 • Fordele/ulemper ved de enkelte kapitalkilder
 • Investors krav til virksomhederne
 • Valg af platform
 • Opbygning af virksomhedens udbudsmateriale
 • Karakteristika for aktivklassen – set fra investors synsvinkel

 Aktuelt Regnskab 

Underviser: Torben Johansen, BDO

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang og dialog omkring aktuelle regnskabsforhold, herunder årsregnskabsloven.

 


Aktuel Skat

Underviser: Martin K. Jensen, Advokatfirmaet Advitax

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle skattemæssige ændringer mv.


Aktuel Skat for assistenter
 

Underviser: Jesper Beese, RevisorGruppen

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en dialog- og casebaseret gennemgang af aktuelle skatteretlige problemstillinger og ændringer m.v.

Indhold

 • Personalegoder med fokus på skatten
 • Skattefrie godtgørelser
 • Seneste relevante afgørelser, vedtagne love og lovforslag
 • Virksomhedsordningen i praksis - en hands-on gennemgang af væsentlige områder
 • Grundlæggende dobbeltbeskatning - hvornår skal "klokkerne ringe" for rådgiver

 Relaterede emner

Mere om danrevi 
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev

For medlemmer
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemmer til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer