Afviklede kurser i 2017/2018

Her kan du få et overblik over, hvilke kurser danrevi indtil videre har afviklet i 2017/2018.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om nye kurser til konkurrencedygtige priser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her >>
 Aktuel revision

Undervisere: Tom Cortsen, danrevi
                    Hans Høj Nygaard, danrevi  
                    Christian Lind Andreasen, danrevi
                    
                    
Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle emner inden for revision med kobling af emnerne til den praktiske håndtering i Caseware. 

Indhold
 • Nyt på erklæringsområdet
 • Nye revisornævnskendelser
 • Erhvervsstyrelsens undersøgelser på baggrund af revisors påtegning
 • Kvalitetskontrol og kvalitetskontrollens fokusområder. Herunder dokumentation (hvornår er nok nok).
 • Øvrige nyheder, herunder ny hvidvaskningslov fra juni 2017
 


Ansættelsesret

Underviser: Martin Gørup Christiansen, Interlex Advokater

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle emner inden for ansættelsesretten.

Indhold
 • Ansættelsesretlige nyheder
 • Den gode ansættelseskontrakt
 • Sondering mellem lønmodtager kontra selvstændig
 • Opsigelse af medarbejdere
 • Reglerne om kunde- og konkurrenceklausuler
 • Persondataretlige problemstillinger i ansættelsesretten, herunder personaleadministration og overvågning
 Moms
 
Underviser: Søren Engers, TimeTax

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle moms- og afgiftsretlige ændringer og problemstillinger. 
 
Indhold

 • Orientering om ny lovgivning, igangsatte lovgivningsaktiviteter mv.
 • Gennemgang af reglerne om handel med brugte varer (ny EU-dom medfører væsentlige ændringer).
 • Personale omkostninger momsbeskatning af privat brug.
 • Opdatering vedrørende fast ejendom.
 • Gennemgang af øvrige principielle domme, afgørelser mv.
 • Moms og lønsumsafgift, gennemgang af nye afgørelser og udvalgte problemstillinger
 • International moms med fokus på handel med tjenesteydelser og enkeltafgørelser
 • Afgifter, herunder opfølgning på SKATs kontrolindsats vedr. godtgørelse af energiafgifter, gennemgang af cases
 • Øvrige afgifter – status på regeringens saneringsbestræbelser

Relaterede emner

Interne links
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev

Eksterne links
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemsvirksomheder til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer