Afviklede kurser i 2018/2019

Her kan du få et overblik over, hvilke kurser danrevi indtil videre har afviklet i 2018/2019.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om nye kurser til konkurrencedygtige priser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her >>Aktuel revision og Ferieloven

Fordeling timer
Aktuel revision 7 timer og ferieloven 2 timer

Undervisere
Aktuel revision
Christian Andreasen, statsaut. revisor, Danrevi Horsens
Tom Cortsen, statsaut. revisor, Danrevi Løgstør
Hans Høj Nygaard, statsaut. revisor, Danrevi Hornslet


Ferieloven:
Tina Møller, advokat, Ret & Råd

Kursusbeskrivelse

Aktuel revision
1. Kvalitetskontrol 
2. Revisornævnskendelser mv. 
3. Udvidet gennemgang 
4. Revisionsprocessen / udvalgte områder
  a. Aftalebreve 
  b. Primo balancer / åbningsbalancer
  c. Udviklingsprojekter 
  d. Varelager 
  e. Igangværende arbejder 
  f. Omsætning 
  g. Going Concern 
  h. Persondataforordningen 
5. Erklæringer
  a. Nyt på erklæringer 
  b. Andre erklæringer med sikkerhed, særligt om selskabets retlige erklæringer 
6. Projektregnskaber 
7. Assistance med opstilling // fravalg af revision 

Ferieloven
Gennemgang af nye regler
 


Ejendomme regnskab og skat

Undervisere
Jesper Stensbjerre BDO og Jesper Larsen BDO.

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien retslige krav

Kursusbeskrivelse
Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme:
- Muligheder efter årsregnskabsloven
- Op- og nedskrivninger efter årsregnskabsloven
- Notekrav efter årsregnskabsloven

Værdiansættelse af investeringsejendomme:
- Afkastbaseret model
- DCF-model

Revision af investeringsejendomme:
- Samspil mellem ledelse og revisor (hvordan undgår vi selvrevision)
- Dokumentationskrav, herunder professionel skepsis
- Brug af eksperter

Skat på ejendomme:
- Ejendomsavancebeskatning
- Skat ved salg af ejendomme
Aktuelt regnskab og Persondatalove

Undervisere
Aktuelt regnskab: Torben Johansen, BDO

Persondatalove: Jakob Bernhoft Revisorjura.dk

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien retslige krav og 2 timer i kategorien retslige krav.

Kursusbeskrivelse
Ændringer i årsregnskabsloven samt aktuelle emner

Brush up på ændringer i persondatalovene.
 


Hvidvaskreglerne

Underviser
Jakob Bernhoft Revisorjura.dk

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien retslige krav.

Kursusbeskrivelse
Gennemgang af hvidvasklovens bestemmelser ift. arbejdet som revisor.

 

 

Aktuel skat

Undervisere
Martin Jensen, Advitax og Ebbe Melchior, Revitax

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien skat.

Kursusbeskrivelse
Aktuelle lovændringer, seneste afgørelser og relevante skatteretlige problemstillinger.

 


Aktuel skat for assistenter


Underviser
Jesper Larsen, BDO

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien skat.

Kursusbeskrivelse

  • Virksomhedsskatteordningen 
  • Værdiansættelser ved overdragelse af enkeltaktiver mellem hovedaktionær og selskab.
  • Firmabilbeskatning
  • Etablerings- og iværksætterkonto
  • Skat og fast ejendom, afskrivninger, avancebeskatning m.v.Relaterede emner

Mere om danrevi 
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Persondataforordningen
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev
Din Revisor Informerer

For medlemmer
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemmer til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer