Aktuel revision

12. oktober 2021
 

Generationsskifte

13. oktober 2021
 

Revisors ansvar

9. november 2021
 

Aktuel regnskab

10. november 2021
 

Aktuel skat assistenter

7. december 2021