Se vores afholdte kurser i 2017

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om nye kurser til konkurrencedygtige priser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Aktuel revision

Undervisere:
Tom Cortsen, danrevi
Hans Høj Nygaard, danrevi  
Christian Lind Andreasen, danrevi
                    
Kursusbeskrivelse:
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle emner inden for revision med kobling af emnerne til den praktiske håndtering i Caseware. 
 
Indhold
 • Nyt på erklæringsområdet
 • Nye revisornævnskendelser
 • Erhvervsstyrelsens undersøgelser på baggrund af revisors påtegning
 • Kvalitetskontrol og kvalitetskontrollens fokusområder. Herunder dokumentation (hvornår er nok nok).
 • Øvrige nyheder, herunder ny hvidvaskningslov fra juni 2017

Ansættelsesret

Underviser
Martin Gørup Christiansen, Interlex Advokater

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle emner inden for ansættelsesretten.

Indhold
 • Ansættelsesretlige nyheder
 • Den gode ansættelseskontrakt
 • Sondering mellem lønmodtager kontra selvstændig
 • Opsigelse af medarbejdere
 • Reglerne om kunde- og konkurrenceklausuler
 • Persondataretlige problemstillinger i ansættelsesretten, herunder personaleadministration og overvågning

Moms

Underviser:
Søren Engers, TimeTax

Kursusbeskrivelse:
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle moms- og afgiftsretlige ændringer og problemstillinger. 
 
Indhold:
 • Orientering om ny lovgivning, igangsatte lovgivningsaktiviteter mv.
 • Gennemgang af reglerne om handel med brugte varer (ny EU-dom medfører væsentlige ændringer).
 • Personale omkostninger momsbeskatning af privat brug.
 • Opdatering vedrørende fast ejendom.
 • Gennemgang af øvrige principielle domme, afgørelser mv.
 • Moms og lønsumsafgift, gennemgang af nye afgørelser og udvalgte problemstillinger
 • International moms med fokus på handel med tjenesteydelser og enkeltafgørelser
 • Afgifter, herunder opfølgning på SKATs kontrolindsats vedr. godtgørelse af energiafgifter, gennemgang af cases
 • Øvrige afgifter – status på regeringens saneringsbestræbelser

Persondataloven og crowdfunding

Undervisere:
Jakob Dedenroth Bernhoft, RevisorJura
Søren Stenderup, Crowdinvest ApS
Søren Brinkmann, Crowdinvest ApS

Kursusbeskrivelse persondataloven:
Kurset indeholder en gennemgang af de relevante forhold og faldgruber i den nye persondatalov

Indhold

 • Kort om persondataforordningen – hvad er nyt i forhold til persondataloven?
 • Hvad er persondata og principperne om beskyttelse af persondata
 • Konkrete problemstillinger som involverer persondata 
 • Hvad er en databehandleraftale og hvorfor er den ofte et lovkrav 
 • Krav om ekstern persondatapolitik
 • Lovkrav om dokumentation for overholdelse af reglerne
 • Hvad gør man i tilfælde af sikkerhedsbrud? 
 • Kort om “privacy by design” og “privacy by default”
 • En case om persondata
 • Hvordan implementerer jeg persondatareglerne i min virksomhed?
 • Opsummering

Kursusbeskrivelse Crowdfunding

Alternativ finansiering, herunder investeringscrowdfunding, peer-2-peer lending, venturekapital, “soft money" samt fakturasalg/auktion får stigende betydning som kapitalkilde i den nedre del af SME-segmentet. Samtidig er nogle af kapitalkilderne en ny aktivklasse for private investorer.

Det er vigtigt at kende de forskellige kapitalkilders karakteristika for på forhånd at kunne identificere relevante kapitalsøgende virksomheder – og efterfølgende gøre dem ”investeringsparate”.

Tilsvarende er det vigtigt at kunne rådgive primært private investorer i forbindelse med investering i den nye aktivklasse bestående af unoterede aktier/obligationer, fakturaer samt peer-2-peer lending.

Indhold

 • Hovedkatagorierne indenfor crowdfunding og øvrig alternativ finansiering
 • Væsentlig lovgivning, herunder finansiel lovgivning, selskabsloven samt hvidvaskloven
 • Fordele/ulemper ved de enkelte kapitalkilder
 • Investors krav til virksomhederne
 • Valg af platform
 • Opbygning af virksomhedens udbudsmateriale
 • Karakteristika for aktivklassen – set fra investors synsvinkel

Aktuelt Regnskab

Undervisere
Torben Johansen, BDO

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang og dialog omkring aktuelle regnskabsforhold, herunder årsregnskabsloven.

Aktuel Skat

Underviser
Martin K. Jensen, Advokatfirmaet Advitax

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle skattemæssige ændringer mv.

Aktuel Skat for assistenter 

Underviser:
Jesper Beese, RevisorGruppen

Kursusbeskrivelse:
Kurset indeholder en dialog- og casebaseret gennemgang af aktuelle skatteretlige problemstillinger og ændringer m.v.

Indhold
 • Personalegoder med fokus på skatten
 • Skattefrie godtgørelser
 • Seneste relevante afgørelser, vedtagne love og lovforslag
 • Virksomhedsordningen i praksis - en hands-on gennemgang af væsentlige områder
 • Grundlæggende dobbeltbeskatning - hvornår skal "klokkerne ringe" for rådgiver

Se det fulde kursusindhold her