Revisors ansvar

Tid og Sted

9. november 2021

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

26. oktober 2021

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Formål

At præsenterer deltageren for aktuelle emner og problemstillinger inden for de områder, hvor revisor kan ifalde ansvar (6 timer).

Desuden vil kurset indeholde gennemgang af aktuelle problemstillinger vedr. rekonstruktion (2 timer).

Indhold

Kommer senere.

Målgruppe

Kurset er møntet på godkendte revisorer og andre medarbejdere, der arbejder med opgaver, hvor revisor kan ifald ansvar.

Undervisere

Mads Klint Kjærgaard Jørgensen og Leo Jantzen, TVC (Revisors ansvar).

Gert Nissen og Per Buttenschøn, DLA Piper Advokater (Rekonstruktion).

Timefordeling

6 timers efteruddannelse i kategorien "Revisions- og erklæringsområdet". 2 timers efteruddannelse i kategorien "Anden relevant lovgivning og faglige standarder".