Udvalgenes rolle i danrevi

  • Tiltrække flere kunder til den enkelte virksomhed.
  • Øge danrevis medlemstal.
  • Sammensætte årets aktiviteter vedr. obligatorisk efteruddannelse og kurser i øvrigt.
  • Forestå standardregnskabsudarbejdelse.
  • Opnå en fælles edb-platform på sigt.
  • Varetage fælles udvikling af revisionsværktøjer til brug for revision i mindre og mellemstore virksomheder.
  • Videreudvikle den fælles kvalitetsstyring.