Giv kunderne merværdi

med udgangspunkt i regnskabet

Tid og Sted

9. oktober 2019

8.00 - 16.00
Der er kaffe fra kl. 7.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

24. september 2019

Pris inkl. moms

2.150 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Fokus er på at kunne levere et værdiskabende møde med dine kunder, med afsæt i de data I allerede har i dag, fra samarbejdet på erklæringsområdet og relaterede områder.

Du assisterer typisk kunden med for eksempel registrering, efterprøvning og opstilling af regnskabsmæssige data og information.

For kunden er det en grundlæggende forudsætning for overhovedet at drive virksomheden, at disse forhold er i orden; men det er først, når disse data bliver analyseret, drøftet og anvendt til beslutningsformål fremadrettet, at en virksomhedsleder i praksis erkender værdien og potentialet i regnskaber og data i mere bred forstand.

Tilsvarende vil det ofte være tilfældet i praksis, at virksomheden først ser den reelle værdi og klare fordele ved samarbejdet med revisor, når du fremlægger og drøfter analyser af virksomhedens årsregnskab og anden rapportering, så ledelsen får tilført indsigt, sparring og inspiration til at drive sin forretning bedre fremadrettet.

Det er godt købmandskab og sund fornuft for både revisor og kunden.


Emner der indgår i kurset:

  • Hvad er temperaturen på kundens virksomhed?
  • Er vækst, rentabilitet, likviditet, solvens og risiko på et fornuftigt niveau?
  • Hvad kan virksomheden gøre for at forbedre indtjeningen i fremtiden?
  • Hvilke driftstiltag har den største effekt?
  • Hvad er mulighederne for at låne penge i banken til driften?
  • Hvorvidt virksomheden er kreditværdig og hvis ikke, hvordan kan den blive det?
  • Hvad er virksomheden værd?
  • Hvordan knyttes medarbejderne tættere til virksomheden?

På kurset arbejder vi konkret med eksempler på software-værktøjer (Excel) som er simple at anvende og samtidig støtter revisor i at prioritere sin tid og fokus på analyse og kundedialog og bruge meget lidt tid til dataindtastning, manuelle beregninger og differencer.

Det er dog ikke et krav at medbringe en pc med Excel til undervisningen.

Endvidere, er det modeller, der samtidig kan anvendes direkte som dokumentation i revisions-/erklæringsopgaven.

Kort sagt får du en værktøjskasse, som du kan anvende direkte til at afholde møder med dine kunder efter kurset.

 

Praktisk eksempler

Vi arbejder med et bredt udsnit af virksomheder i SMV segmentet, der er fordelt på forskellig brancher. Herunder inddrages forskellige faser i en virksomheds livscyklus og typiske ledelsesmæssige udfordringer.

Eksempelvis vækst, krise, salgsmodning, generationsskifte, aflønning af ledelsen, kreditbehov i form af bankfinansiering og kapitalbehov i form af egenkapitaltilførsel og investordialog.


Undervisningsform

Kurset er en kombination af faglige indlæg, diskussion, cases, simulering af revisors møder med kunder samt praktiske eksempler.

Undervisningen foregår i den digitaliserede hverdag anno 2019. Det er simple men effektive systemer vi arbejder med. Alene et meget basalt kendskab til Excel (regneark) er forudsat.

Målgruppe

Kurset er møntet på godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

Underviser

Anni Haraszuk, Statsautoriseret Revisor, Executive Director i Compliance Consortium. Anni har mere end 20 års erfaring fra revisorbranchen. I dag arbejder hun som CFO og professionelt bestyrelsesmedlem i ind- og udland.

Hun har de senere år fokuseret på Strategisk Compliance, kunstig intelligens o.lign. i datauniverser samt udvikling af intelligente softwareløsninger indenfor analyse og værdiansættelse. Herunder hvordan digitalisering i praksis påvirker virksomheders, investorers og revisorers forretningsmodeller, arbejdsmetoder, faglighed og kompetencer.

Anni har, med afsæt i sin baggrund, fokus på hvordan håndværket revision og revisors værktøjskasse kan give synlig værdi i praksis set ud fra såvel virksomheders, SKATs, bankers (fremmedkapital), investorers (egenkapital) samt offentlighedens perspektiv i bred forstand.

Anni har løbende udgivet en række artikler og bøger. Senest, af direkte relevans for kurset, bogen:

Performancemåling og værdiansættelse af enhver virksomhed. Saxo Publish (November 2018). Key2Profit Serien. Haraszuk, Anni og Petersen, Christian V.

Timefordeling

8 timers efteruddannelse fordelt med 6 timer i kategorien "Revision og erklæringer" og 2 timer i kategorien "Regnskab".