Dødsbo

 

Tid og Sted

6. oktober 2020

8.00 - 16.00
Der er kaffe fra kl. 7.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

22. september 2020

Pris ekskl. moms

2.150 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Kurset indeholder en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning. Følgende spørgsmål vil blive besvaret:

 • Kan man som rådgivere gøre et skattepligtigt bo skattefrit?
 • Hvad er de optimale værdier i et bo?
 • Udlæg og boafgiftslovens § 12, kan vi komme forbi denne?
 • Skal der foretages skattemæssig succession, og kan der foretages succession?
 • Hvad kan man gøre før man dør?

Formål

Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo og reglerne i dødsboskatteloven, så disse kan anvendes optimalt ved skifte af et bo eller flere boer, herunder at få skatteoptimeret et bo mest muligt.      

Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået:

Behandlingsmåderne

 • Summarisk skifte
 • Egentligt skifte
 • Den praktiske afvikling af boet
 • Øvrige forhold

Skattekrav i dødsboet

 • Proklama
 • Frister
 • Indberetninger
 • Sagkyndig vurdering

Dødsboskatteretten

 • Dødsboer som skattesubjekter
 • Dødsboets skattemæssige forhold
 • Skattefritagne dødsboer, mellemperiode
 • Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden
 • Dødsboets succession
 • Udlodning med succession
 • Værdiansættelser
 • Passivposter
 • Boafgifter

Målgruppe

Kurset er henvender sig til godkendte revisorer og medarbejdere, der arbejder med dødsboer.

Underviser

Camilla Poulsen, Revitax A/S

Timefordeling

8 timers efteruddannelse i kategorien "Anden relevant lovgivning og faglige standarder".